Projekt: Kampania promocyjna CSiDZ

KAMPANIA PROMOCYJNA CSiDZ

Zapraszamy do zapoznania się z projektem realizowanym przez uczestników Warsztatów Umiejętności Liderskich semestru zimowego 2012/2013.