Skuteczna komunikacja, czyli jak efektywnie porozumiewać się z innymi

SKUTECZNA KOMUNIKACJA, CZYLI JAK EFEKTYWNIE POROZUMIEWAĆ SIĘ Z INNYMI

przedmiot ogólnouczelniany z obszaru nauk humanistycznych i społecznych
Celem zajęć jest rozwój kompetencji społecznych studentów ułatwiających poradzenie sobie w różnych sytuacjach zawodowych i codziennych.


Spodziewane efekty:

  • wzrost wiary we własne siły, możliwości i umiejętności,
  • zidentyfikowanie własnych kompetencji personalnych i społecznych,
  • szeroko pojęta wiedza o komunikacji interpersonalnej, ciekawy moduł o mowie ciała
  • poznanie zachowań asertywnych i efektywnego porozumiewania się z ludźmi,
  • znajomość zasad dobrego wychowania,
  • praktyczny trening interpersonalny

Zaliczenie:
Warunkiem zaliczenia jest obecność i aktywność na zajęciach. Zaliczenie uzyskuje student, który posługuje się podstawową terminologią związaną z teorią komunikacji. Aby uzyskać zaliczenie student bierze udział w wydarzeniach kulturalnych lub edukacyjnych.
Warsztaty trwają 60 godzin, jeden semestr, kończą się zaliczeniem na ocenę, a student otrzymuje 3 punkty ECTS.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach meds us