Efektywne wystąpienia publiczne, czyli wiem, co mówię

EFEKTYWNE WYSTĄPIENIA PUBLICZNE, CZYLI WIEM, CO MÓWIĘ
przedmiot ogólnouczelniany z obszaru nauk humanistycznych i społecznych
Celem zajęć jest uzyskanie przez studenta elementarnej wiedzy z zakresu złożoności języka i komunikacji interpersonalnej, a także rozwój umiejętności autoprezentacji i wystąpień publicznych przez samodzielne przygotowanie i zrealizowanie wystąpienia według wskazówek opiekuna naukowego.
 

Spodziewane efekty:

  • rozpoznanie własnych predyspozycji do wystąpień publicznych,
  • werbalizowanie myśli,
  • dopasowanie języka prezentacji do percepcji słuchaczy,
  • trening przestrzeni scenicznej,
  • trening ekspresji,
  • mowa ciała prezentera i gesty, na które warto uważać,
  • przygotowanie pomocy multimedialnych,
  • pozyskiwanie informacji zwrotnej od publiczności,
  • trenowanie wystąpienia publicznego. 

Zaliczenie:
Warunkiem zaliczenia jest obecność i aktywność na zajęciach. Zaliczenie uzyskuje student, który zna podstawowe pojęcia dotyczące złożoności języka i komunikacji interpersonalnej, zna sposoby radzenia sobie z tremą, potrafi dokonać autoprezentacji oraz przygotować wystąpienie publiczne o wybranej treści merytorycznej, klarownej strukturze.
Warsztaty trwają 60 godzin, jeden semestr i kończą się zaliczeniem na ocenę, a student otrzymuje 3 punkty ECTS.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach meds us