Doskonalenie umiejętności pracy z grupą

DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI PRACY Z GRUPĄ
przedmiot ogólnouczelniany z obszaru nauk humanistycznych i społecznych
Celem zajęć jest uzyskanie przez studenta elementarnej wiedzy z zakresu procesu grupowego i budowania programu zajęć grupowych oraz rozwój umiejętności związany z wykorzystaniem zdobytej wiedzy poprzez przygotowanie i poprowadzenie krótkiej etiudy „trenerskiej” według wskazówek opiekuna naukowego. Dedykowane są osobom, które w przyszłości będą prowadziły zajęcia z grupą.


Spodziewane efekty:
W czasie warsztatów stwarzamy studentom okazję do zdobycia praktycznych doświadczeń oraz przygotowujemy do samodzielnego prowadzenia zajęć. 
•    poznanie procesu grupowego
•    poznanie zasad tworzenia programów i warsztatów, scenariuszy zajęć
•    praktyczny trening pracy metodami aktywizującymi


Zaliczenie:
Warunkiem zaliczenia jest obecność i aktywność na zajęciach. Zaliczenie uzyskuje student, który zna elementarną terminologię związaną z procesem grupowym i projektowaniem zajęć poznaną podczas zajęć, potrafi się nią posługiwać i wykorzystywać w praktyce.
Warsztaty trwaja 60 godzin, jeden semetr, kończa się zaliczeniem na ocenę, a student uzyskuje 3 pkt ECTS.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach meds us