Zajęcia ogólnouczelniane, semestr zimowy 2017/2018

HARMONOGRAM ZAJĘĆ - SEMESTR ZIMOWY 2017/2018                       

 

Środa

Warsztaty Umiejętności Liderskich gr 1 (UKSW-PO-S-2) 60 godz., 3 pkt ECTS (prowadząca: A. Krajewska)         09:00 - 12:00

Warsztaty Umiejętności Liderskich gr 2 (UKSW-PO-S-2) 60 godz., 3 pkt ECTS (prowadzaca: A. Krajewska)         12:15 - 15:15

Warsztaty Kompetencji Społecznych gr 1 (UKSW-PO-H-1) 60 godz., 3 pkt ECTS (prowadząca: A. Krajewska)        15:30 - 18:30

Czwartek

Warsztaty Wystąpień Publicznych i Autoprezentacji gr 1 (UKSW-PO-S-2) 60 godz., 3 pkt ECTS (prowadząca: A. Krajewska)       09:00 - 12:00

Warsztaty Wystąpień Publicznych i Autoprezentacji gr 2 (UKSW-PO-S-2) 60 godz., 3 pkt ECTS (prowadząca: A. Krajewska)       12:00 - 15:00

 

Dyżury pracowników dydaktycznych:

Anna Krajewska:  czwartki w godz. 8:00 - 9:00
Artur Winiarski:    obecnie na zwolnieniu lekarskim

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach meds us