Warsztaty Asertywności

Asertywność często kojarzona jest z umiejętnością powiedzenia „nie”. Otóż to tylko bardzo niewielka cząstka wszystkiego, co kryje się za tą nazwą. Warto dowiedzieć się więcej czym jest asertywność, jakie ma zastosowanie w życiu codziennym i jakie korzyści możemy mieć, stosując techniki asertywności. Jako niewielki element komunikacji interpersonalnej, asertywność opiera się na teorii, zasadach i technikach wykorzystywanych w porozumiewaniu się ludzi. Codzienne funkcjonowanie w określonej grupie społecznej lub przebywanie z zupełnie obcymi ludźmi naraża nas na ryzyko zachowań uległych lub odbieranie agresji werbalnej, krytyki, podleganie presji i manipulacji. Trening asertywności pozwala na zapoznanie się i przetestowanie komunikatów i zachowań, które chronią nas w takich sytuacjach. Także w kontaktach towarzyskich, pracy zawodowej, grupie studenckiej przydatne mogą być zasady nawiązywania kontaktów i budowania relacji. Aż tyle i jeszcze więcej możliwości daje nam wiedza i umiejętności asertywnego porozumiewania się z ludźmi.

Warsztaty trwają 60 godzin i kończą się zaliczeniem na ocenę, a student otrzymuje 3 punkty ECTS.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach meds us